Nieuwe Europese verordening omtrent F-gassen goedgekeurd op 16/01/2024. Klik hier voor meer info.

Onderhoud koeling en koelinstallaties

Hoewel vaak mee opgeslorpt in letterwoorden als HVAC en HVACR, is onderhoud van een koeling of koelinstallatie toch wel een vak apart. Elke koeling neemt inderdaad technieken over uit andere disciplines zoals verwarming, elektriciteit en zelfs sanitair, maar wordt toch bijzonder gemaakt door de koeltechnische kringloop.

Snelle service van Technigroup

Nazicht van koelinstallaties

Wettelijke vereisten voor onderhoud van koeling en koelinstallaties

Daar waar de kennis voor het uitvoeren van onderhoud aan de andere deeldisciplines wijdverspreid is en goed gekend, vergt het onderhoud aan een koelinstallatie een specifieke kennis en ervaring.  Door de eventuele milieu-impact van werken aan een koeltechnische kring met synthetische koudemiddelen, zijn deze werken bovendien gereglementeerd in een afzonderlijke wetgeving die algemeen bekend is als F-gas regeling.  Deze F-gas regeling beschrijft niet alleen gedetailleerd het hoe en wat van de handelingen die dienen gesteld te worden, maar legt ook strenge eisen op i.v.m. het documenteren van al deze handelingen en het eventueel rapporteren aan derde instanties.  Bovendien moeten zowel de koeltechniekers op het terrein als het koeltechnische bedrijf waar deze mensen tewerkgesteld zijn een door de overheid erkende certificering hebben.

Het is inderdaad zo dat veel van deze wettelijke vereisten niet van toepassing zijn indien er gewerkt wordt met natuurlijke koudemiddelen.  Anderzijds is bij het bij het werken met natuurlijke koudemiddelen nog van een groter belang dat het onderhoud van de koeling gebeurt door mensen met een zeer goede kennis van de koeltechnische kringloop.  En hoewel er wettelijk minder toezicht is het voorkomen en herstellen van lekken, is dit voorkomen en herstellen van lekken hier voor de veiligheid en gezondheid van het bedrijf en de technieker nog belangrijker. Immers, de meeste natuurlijke koudemiddelen mogen dan geen invloed hebben op de ozonlaag en een bijna te verwaarlozen bijdrage leveren aan het broeikaseffect, ze zijn vaak wel giftig (ammoniak) of brandbaar (propaan), ofwel werken ze bij enorm hoge drukken (CO₂).

Onderhoud bij Technigroup

Technigroup voert onderhoud uit aan koelinstallaties bij bijna 200 bedrijven. Zoals de installaties zelf, gebeurt dit onderhoud ook “op maat van de klant”. Natuurlijk kunnen we deze samenwerkingen wel opdelen in een aantal grote groepen.

De belangrijkste groep zijn de onderhoudscontracten tegen vaste prijs. Op vaste momenten in het jaar komt een onderhoudsploeg langs om alle koelingen te onderhouden, inclusief alle wettelijke handelingen zoals de verplichte lekcontroles. Voordeel van een vast onderhoudscontract is dat het zeer goed te plannen is en makkelijk financieel te beheren.

Als het om budgettaire redenen niet gewenst is of om praktische redenen niet mogelijk, dan worden er gewoon vaste tijdstippen in de agenda van de onderhoudsmensen gepland en worden de werken zelf uitgevoerd in regie. Een onderhoud van een koelinstallatie met weinig problemen en onverwachte gebeurtenissen kan zo voordelig uitvallen. In het omgekeerde geval zullen de budgetten echter verder moeten aangesproken worden.

Indien de installaties het toelaten kan er ook een onderhoud voorzien worden op afroep. Meestal gebeurt dit bij industriële klanten die zelf een uitgebouwde technische dienst hebben, met eventueel eigen koeltechnisch geschoolde en gecertifieerde mensen. Indien dit niet het geval is, dan is een onderhoud op afroep een risico. Technisch omdat het onderhoud onvoldoende zou kunnen gebeuren, maar ook juridisch, omdat een aantal wettelijke handelingen niet periodiek zullen uitgevoerd worden. Hierdoor ontstaan er hiaten in de logboeken en valt de gebruiker bij een eventuele controle door de milieu-inspectie door de mand.

Ervaren onderhoudstechniekers

Hoewel dit natuurlijk waar is voor alle technische installaties en niet alleen koelinstallaties, is het door de combinatie van de gebruikte technieken toch nog meer waar voor een koelinstallatie : een ervaren technieker is de beste garantie om koeltechnisch onderhoud tot een goed einde te brengen.

Waar het een generatie geleden nog gebruikelijk was dat een koeltechnieker (heette toen “frigorist”) aan het werk ging met een diploma van de vakschool, komen vandaag meer en meer technici uit professionele bachelor opleidingen. Qua theoretische opleiding en kennis en ook qua algemeen redeneervermogen geeft dit zeker een voordeel. Hiertegenover staat wel dat waar theorie gegeven wordt er minder plaats is voor praktijk. Op de werkvloer komt dit er op neer dat ook deze hooggeschoolden, eventueel zelfs nog meer dan hun collega’s uit BSO en TSO, de echte routine van het vak en de vaardigheid van de koeltechnische handelingen zullen leren in de praktijk. 

Bij Technigroup ligt de gemiddelde praktijkervaring van de technici, zowel voor onderhoud van de koeling als voor herstellingen van koelinstallaties (dépanneurs) ruim boven het gemiddelde van de sector.  Ook hebben wij maar één specialisatie nml. koude, waardoor het verwerven van de nodige ervaring in dit specialisme nog sneller gaat en de klant niet snel een groentje zal krijgen voor het uitvoeren van het onderhoudscontract.

Bekijk ook

Bent u overtuigd?