Nieuwe Europese verordening omtrent F-gassen goedgekeurd op 16/01/2024. Klik hier voor meer info.

Natuurlijke koudemiddelen: overal en altijd?

Wanneer kiest u voor synthetische of natuurlijke koelmiddelen?

Zijn natuurlijke koudemiddelen werkelijk overal en altijd de oplossing? Het is een brandende vraag in de koelsector.

Koelinstallaties kunnen op twee verschillende manieren bijdragen aan de opwarming van het klimaat: direct en indirect. Terwijl er in veel gevallen enkel naar de directe impact gekeken wordt, kan de indirecte invloed vaak groter en dus schadelijker zijn voor het milieu dan de directe invloed. Beide invalshoeken verdienen aandacht bij de keuze van een nieuwe installatie.

Koelgascilinders voor synthetische of natuurlijke koudemiddelen

Directe en indirecte impact op milieu en klimaat

Directe impact

Direct impact betekent wanneer het koudemiddel ontsnapt door lekkage en zo terechtkomt in de atmosfeer. Dit risico wordt beperkt door koelinstallaties lekdicht te maken en door regelmatig lektesten of lekdetectie uit te voeren. Natuurlijke koudemiddelen (zoals CO₂, propaan of ammoniak) hebben een veel kleinere invloed op het klimaat of een veel kleiner GWP (Global Warming Potential) dan synthetische koudemiddelen, dus bij lekkage zal de invloed van een natuurlijke koudemiddel veel kleiner zijn.

Indirecte impact

Tegelijkertijd is het effect van een koelinstallatie op de klimaatopwarming het grootst vanwege de indirecte CO₂ die vrijkomt bij de energieproductie. Het is dus minstens even belangrijk om het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken door bijvoorbeeld efficiënte compressoren en toebehoren te gebruiken met geoptimaliseerde componenten en systeembeheer. Een koelinstallatie met natuurlijke koudemiddel maar met slechte prestaties op vlak van energieverbruik, kan op lange termijn via indirecte CO₂ het klimaat dus meer schaden dan een koelinstallatie met synthetisch koudemiddel en een laag energieverbruik. Het is tenslotte ook het energieverbruik dat vaak het grote verschil zal uitmaken in de terugverdientijd van de installatie.

Synthetische koelmiddelen

HFO
HFK

Natuurlijke koelmiddelen

TEWI: Total Equivalent Warming Impact van natuurlijke koudemiddelen

Een methode om de invloed van een koelinstallatie op de klimaatopwarming te berekenen is de ‘TEWI factor’ (Total Equivalent Warming Impact). Deze methode houdt zowel rekening met de directe als de indirect impact op het klimaat. Hiermee kan er dus een algemeen beeld geschetst worden van de gevolgen voor de klimaatopwarming. Het is dus nuttig om niet blindelings voor een natuurlijk koudemiddel te kiezen, zeker niet zonder de proef op de som te stellen aan de hand van de TEWI methode.

Lees hier meer over de pro en contra argumenten voor het gebruik van de TEWI methode. Bekijk ook zeker een voorbeeld van hoe de TEWI methode gebruikt wordt.

Technigroup heeft ervaring met zowel natuurlijke als synthetische koudemiddelen. Hierdoor kunnen we voor ieder project afzonderlijk berekenen welk koudemiddel de meest gunstige oplossing is.

Bent u overtuigd?