Technigroup investeert in duurzame energie

"Ons logo is niet voor niets groen"

Bij Technigroup hoort duurzaamheid bij een visie die breder gericht is op oplossingen op de lange termijn. Daarom namen we het verbruik en de CO2-uitstoot van onze gebouwen en wagenpark onder de loep. Dankzij enkele doelgerichte investeringen hebben we een enorme stap genomen richting een klimaatneutrale economie in 2050.

240 zonnepanelen, 108 kWp

In 2023 investeerde Technigroup in 240 zonnepanelen met een totaal vermogen van 108 kWp. Deze werden geplaatst op het dak van het magazijn, dat enkele jaren geleden eerst grondig werd geïsoleerd. Technisch directeur Ward Alen coördineerde de volledige oplevering van dit project. “De opgewekte energie wordt gebruikt in onze kantoren en magazijnen, maar ook voor onze laadpunten. Dankzij onze eigen elektrische afdeling was het voor ons mogelijk om een groot deel van het ontwerp en de plaatsingswerken zelf uit te voeren. Ook werden de elektrische borden ontworpen, gebouwd en geplaatst door ons eigen team.”

27 laadpunten voor het elektrisch wagenpark van Technigroup

Eerder werden al 21 extra laadpunten geïnstalleerd, verspreid over de verschillende parkings. In totaal beschikt Technigroup nu over 27 laadpunten. “Door de elektrificatie van ons wagenpark was deze voorziening zeer welkom voor onze werknemers. In de toekomst voegen we enkel nog elektrische wagens toe aan onze vloot.” verduidelijkt Ward. “Bovendien krijgen onze medewerkers ook de optie om een elektrische fiets te leasen.”

“Als extra maatregel worden de laadpunten beheerd via een energiemanagementsysteem. Het systeem houdt rekening met ons zelfverbruik. Zo wordt de opgewekte energie verdeeld in verhouding met de beschikbare capaciteit op dat moment. We blijven continu uitkijken naar manieren om deze oplossingen in de toekomst verder aan te vullen en te optimaliseren.”

Goed voorbeeld doet goed volgen

“Ook voor de installaties bij onze klanten bieden we duurzame oplossingen aan of opties om bestaande installaties nog energiezuiniger te maken, zoals een energiebeheersysteem. Indien de klant dit wenst kunnen al onze koel- en HVAC-installaties gemonitord en gestuurd worden via een gebruiksvriendelijk systeem. Ook de andere nutsvoorzieningen kunnen hieraan gekoppeld worden. Om klanten beter de mogelijkheden van dergelijke systemen te leren kennen, organiseren we op regelmatige basis opleidingen in ons eigen opleidingscentrum. Zo vertalen we onze langetermijnvisie naar de praktijk bij de klant.”

Ook koeling voor windmolens en elektrische batterijen

Ward Alen: “Tijdens de uitfasering van de chemische koudemiddelen met hoge CO2 equivalenten, behoorde de koelsector tot een aantal jaren geleden tot één van de sectoren die “part of the problem” waren wat betreft de klimaatopwarming. Met de overschakeling op grote schaal naar natuurlijke koudemiddelen zoals CO2, propaan en ammoniak wordt de impact van koeling op het milieu heel wat minder ingrijpend.”

“Mensen weten over het algemeen ook niet dat koeling soms een noodzakelijke schakel is bij het ontwikkelen en opschalen van nieuwe CO2 neutrale energiebronnen. Zo heeft Technigroup een koelsysteem gerealiseerd voor een enorme testbank voor een windmolenbouwer, en bouwen we testsystemen voor het onderzoeken van geothermie als energiebron. Zelfs bij het onderzoek naar en de bouw van de nieuwste generaties elektrische batterijen, vormt de koeling van Technigroup een noodzakelijke schakel.”

“En dan zijn er nog de industriële warmtepompen: dat zijn in wezen ook industriële koelsystemen, waarbij niet de koude maar de warme kant van de installatie wordt ingezet in het proces. In de komende jaren gaan die zeker een hoge vlucht nemen. Hierdoor gaat onze sector, en zeker ook Technigroup (lacht), bijdragen aan een aanzienlijke reductie van de CO2 uitstoot van onze industrie.”

”Zo is industriële koeling niet langer “part of the problem”, maar meer en meer “part of the solution. En het is fijn om daar deel van uit te maken.” besluit Ward.

Meer recent nieuws
Dag van de koeling

Dag van de koeling

Chiller Technigroup

3 tips voor een zorgeloze zomer met industriële koeling

Label Sportbedrijf voor Technigroup